О нама

Програм НУПС-а 


Програмске основе Новог удружења пензионера Србије

Шта је Ново удружење пензионера Србије и зашто је основано ?

Ново удружење пензионера Србије (у даљем тексту: НУПС) је добровољно, невладино и непрофитно удружење пензионера Србије, основано 1. октобра 2015., у Београду, са превасходним циљем да ради на заштити права пензионера и на побољшању њиховог укупног положаја. 
Удружење је настало из три основна разлога. 
Прво, зато што се највећи део пензионерске популације у Србији већ деценијама налази у тешкој економској и социјалној ситуацији, која је последица енормно дуге и тешке економско-социјалне и политичке кризе у нашем друштву. Иако су том кризом погођени скоро сви слојеви нашег друштва (изузев тајкуна и политичара), ипак  се она најтеже одражава баш на пензионере. А крај јој се, на жалост, и не назире.

Друго, зато што је већина пензионера крајње незадовољна  политиком свих влада и после октобарских промена из 2000. г. и држањем наших најпознатијих политичких партија према проблемима пензионера, одн. према непрестаном погоршању њиховог материјалног и укупног друштвеног положаја. Посебно је незадовољна политиком и држањем једине пензионерске политичке партије у Сбији - Партије ујединених пензионера Србије (скраћено: ПУПС), која је себи самовољно доделила мандат да једино она заступа интереса пензионера у Србији. Та је партија већ одавно показала да се више брине за интересе свог отуђеног и бирократизованог руководства, са "династијом" Кркобабићевих на челу, него за интересе огромне већине ојађених и угрожених пензионера. Да је то тако најречитије сведочи срамно политикантско држање врха ПУПС-а приликом прошлогодишњег неуставног смањивања пензија и недавно најављеног наводног повећања пензија за 1, 25 %. 

Трећи разлог је везан за чињеницу да у Србији живи преко 1. 700. 000 пензионера, што чини око 30% њених пунолетних грађана,  а да они нису адекватно заступљени у државним и другим органима у којима се доносе одлуке од животног значаја за њих и њихове породице. У политичким партијама у Србији делују форуми младих и жена, који заступају интересе те две друштвене групе. Пензионери су препуштени матичним организацијама које су предмет интересовања политичких партија само у време изборних кампања, да дају глас за обећање.

Због свега тога је група незадовољних пензионера из Београда, после консултација са ширим кругом својих истомишљеника, покренула иницијативу за формирање НУПС-а и реализовала је 1. 10. 2015. године.
Циљеви и начин рада.

     Разочарни вишедеценијском политиком и позиције и опозиције у Србији према пензионерима, а посебно издајом њихових интереса од стране ПУПС-а, оснивачи и чланови Новог удружења пензионера Србије намеравају да поведу много одлучнију борбу за права и интересе пензионера у нашем друштву. У тој борби НУПС ће користити све законом дозвољене институционалне и ванинституционалне методе и средства. С једне стране, он ће покретати и организовати јавне  расправе о свим аспектима положаја и судбине пензионера,  као и разне врсте протестних акција против  политичких одлука и мера које погађају њихове животне интересе. На другој страни, НУПС планира покретање читавог низа конкретних акција социјално-хуманитарног карактера, којима би се побољшао положај најсиромашнијих и најугроженијих делова пензионерске популације. И једну и другу врсту своје будуће активности НУПС ће спроводити у сарадњи са свим државним и недржавним органима, институцијама и организацијама које за то буду показале интерес и спремност на ангажовање.

     Иако је превасходно пензионерска организација, НУПС своје чланство неће ограничавати само на пензионере, јер ће се, такође, у складу са својим објективним и субјективним могућностима, борити и за права и интересе и других угрожених друштвених група у српском друштву - инвалида, избеглица и расељених лица, незапослених, запослених а обесправљених и унижених радника (тзв. прекаријата) итд. Солидарност са свима који су угрожени, понижени и повређени биће стална преокупација и мотив ангажовања НУПС-а.

         Залажући се за стварање развијеније, богатије и демократскије Србије, НУПС ће настојати да допринесе њеном изласку из вишедеценијске кризе у којој се она налази. На том плану, НУПС ће се залагати како за нову културу рада и привређивања, тако и за нову политичку културу и политички морал, под радном девизом: "За чисте руке у политици". Посебно ће инсистирати на подизању културе јавних расправа и полемика, на неговању политичке, културне и сваке друге толеранције, на демократизацији и поштовању институција система. Упоредо са тим, НУПС ће се, опет у складу са својим могућностима, борити против наставка криминалне приватизације српске привреде и против тајкунско-неолибералног капитализма, као и против проширења и бирократизације државног апарата, против малигне партократије, корупције и других зала која коче економски развој и стварну демократизацију Србије. Да би остварио поменуте циљеве, НУПС ће покушати да своје чланове кандидује у скупштине свих друштвено-политичких заједница, од општина до Републике.

4      Полазећи од става да НУПС треба да служи свим пензионерима, а не било којим појединцима и ужим групама, он ће (НУПС) поклањати посебну пажњу моралном профилу свог руководећег кадра. На функције су изабрани и убудуће ће бити бирани само озбиљни, одговорни и поштени људи, који своје функције неће употребљавати  у приватне сврхе, већ искључиво за опште добро пензионера и нашег друштва. Без обзира на то што тако нешто може да звучи идеалистички, оснивачи НУПС-а верују да у нашем друштву има још увек много поштених људи и ентузијаста, који ће хтети да своје умне и физичке потенцијале и своје професионално и животно искуство ставе у службу општег интереса. С друге стране, НУПС ће онемогућити било какво озбиљније гомилање функција у рукама појединаца и евентуалну бирократизацију у својим редовима, развијајући унутрашњу демократију, отвореност и транспарентност.

5      Уз разумљиву бригу за жене пензионере, НУПС ће бринути и за положај свих жена у српском друштву, без обзира на њихове године и друштвени статус. Уочавајући даље тенденције искоришћавања и израбљивања жена, па чак и нових видова њиховог поробљавања у епохи ојачалог неолибералног капитализма и глобализације, НУПС ће се свим дозвољеним средствима борити против сваке дискриминације и експлоатације жена. Исто тако ће се борити и против насиља над женама, било како се и било где се оно испољавало.

     Као родитељи своје деце и прародитељи својих унука и праунука, пензионери су сасвим природно, заинтересовани за њихов што бољи живот и  будућност. Уместо да спокојно и срећно прате њихов развој и успехе, многи пензионери су, силом прилика, постали финансијски стубови својих породица које тешко преживљавају у условима транзиционе кризе. Понегде су њихове пензије једина стална примања у целој породици. Због тога је, поред осталог, изузетно важно да бар та примања буду редовна и да буду осигурана од било каквог умањивања. Са друге стране, пензионери не могу мирно да гледају на незапосленост својих млађих или на њихову све чешћу и све тежу несигурност на послу код модерних бездушних капиталиста и других послодаваца. Због тога ће се НУПС залагати, са једне стране, за решавање проблема незапослености, а са друге, за што сигурнији положај запослених, младих и радничке класе уопште.

      Суочен са све бројнијим старачким домаћинствима у селима широм Србије, која често живе у крајње тешким материјалним, културним, здравственим и другим условима, НУПС ће се залагати за предузимање конкретних мера за помоћ старим људима на селу и за заустављање евидентног пропадања, одн. гашења нашег села. Инсистираће, пре свега,  на повећавању пензија за тзв. индивидуалне пољопривредне произвођаче. Залагаће се за бољу саобраћајну инфраструктуру у најнеразвијенијим регионима земље. Заједно са надлежним државним органима и невладиним организацијама, НУПС ће организовати слање лекарских волонтерских екипа у села где је то најпотребније, као и волонтера других профила и карактера.

8      Забринут због све евидентнијег угрожавања и нарушавања животне средине, како у Србији, тако и у њеном ужем и ширем окружењу, НУПС ће подржавати све националне и међународне напоре и акције на плану очувања здраве животне средине, а и сам ће предузимати  конкретне иницијативе и акције у том правцу.
Иако ће фокус активности НУПС-а бити на економско-социјалним, хуманитарним и другим питањима унутрашње природе, он ће свим својим снагама подржавати и промовисати што независнију спољну политику Србије и њену сарадњу са свим народима и државама света. С једне стране, залагаће се за наставак евроинтеграција, али не и за улазак у НАТО (напротив !). С друге стране, залагаће се  и за наставак сарадње са Русијом, Кином и осталим великим и малим земљама света. Подржаваће све мирољубиве и конструктивне напоре Организације уједињених нација и других универзалних и регионалних међународних организација, као и невладиних међународних организација. Залагаће се за поштовање људских права и за решавање горућих економских, политичких и других проблема на планетарном нивоу.
За шта се залежемо

Основни задатак новооснованог Друштва (НУПС) су заштита права пензионера која су им гарантована Уставом и законима и побољшање њиховог материјалног и социјалног положаја у Републици Србији.

  Разлог за оснивање Новог удружења пензионера Србије је то што су очекивања пензионера од постојеће партије (ПУПС), која би требала да се бави овим питањима, изневерена. Наиме, имамо утисак да се ПУПС више бави очувањем својих позиција у власти него бригом о најнезаштићенијим делом друштва - пензионерима.

Основне вредности НУПС-а

У остваривању својих циљева, НУПС ће полазити од традиционалних вредности левих политичких снага у Србији и свету - слободе, једнакости, социјалне правде, хуманизма, солидарности, напретка итд., као и од неких општеприхваћених вредности савременог света, као што су демократија, толеранција и владавина права.