31. 1. 2016.

Основне вредности НУПС-аУ остваривању својих циљева, НУПС ће полазити од традиционалних вредности левих политичких снага у Србији и свету - слободе, једнакости, социјалне правде, хуманизма, солидарности, напретка итд., као и од неких општеприхваћених вредности савременог света, као што су демократија, толеранција и владавина права.

21. 1. 2016.

За шта се залежемо

Основни задатак новооснованог Друштва (НУПС) су заштита права пензионера која су им гарантована Уставом и законима и побољшање њиховог материјалног и социјалног положаја у Републици Србији.
Разлог за оснивање Новог удружења пензионера Србије је то што су очекивања пензионера од постојеће партије (ПУПС), која би требала да се бави овим питањима, изневерена. Наиме, имамо утисак да се ПУПС више бави очувањем својих позиција у власти него бригом о најнезаштићенијим делом друштва - пензионерима.