Догађаји


Са конференције за штампу у Медија центру:

Представљање програма
За ТВ Н1

Пензионери Србије уједините се!Представљање јавности
Новог удружења пензионера Србије

Конференција за новинаре

Новог удружења пензионера Србије

Понедељак, 14. март, 12.00 часова мала сала

Медија центар, Теразије 3/II

 
Говоре:
·        Проф. др Предраг Илић, председник Главног одбора Новог удружења пензионера Србије (НУПС)
·        Проф. др Драгица Минић, председница Скупштине НУПС-а
·        Јовица Караћ, потпредседник, Главног одбора НУПС-а
·        Проф. др Властимир Ђокић, потпредседник, Главног одбора НУПС-а
·        Др Смиља Савић, вд.  потпредседника Скупиштине НУПС-а* * * * * * * * * * * * * * * *

У  ПОНЕДЕЉАК, 07. 03. 2016. године, у просторијама  Месне зајенице  Жарково, улица Михајила Валтровића број 36/а, ( улица почиње преко пута зграде број 84 у улици Водоводској ) са почетком у 12 часова, одржаће се оснивачка Скупштина Новог удружења пензионера Србије ( у даљем тексту НУПС) за општину  Чукарицу, за коју предлажем следећи:


Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д1.   Избор  радног председништва од три члана, записничара  и два оверача записника.
2.   Разматрање и усвајање пословника о раду Скупштине НУПС-а  Месне заједнице Жарково
3.   Информација о досадашњем току формирања  Новог удружења  пензионера Србије
4.   Избор Општинског одбора  НУПС-а  Чукарице од 7 чланова
5.   Избор четири делегата за Граски одбор НУПС-а Београда
6.   разно
Собзиром на значај, молимо  Вас да састанку обавезно присуствујете .  У Београду  04. 03. 2016. год.              
За Иницијативни одбор
Часлав  Вучић*  *  *  *  *

УПРАВНИ ОДБОР

У понедељак  01. Фебруара 2016 године,у улици Савска број 9 трећи спрат, са почеткому 12 часова, ,одржаће се седница Управног  Одбора -  Новог удружења пензионера Србије, за коју предлажем следећи:

Д  Н  Е  В  Н  И       Р  Е  Д

1.     Извештај о досадашњим активностима У.О. НУПС-а.
2.     Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора НУПС-а (у прилогу)
3.     Информација о контактима са другим пензионерским организацијама,политичким партијама и покретима.
4.     Информација о изради сајта НУПС-а.
5.     Информација о обезбеђивању простора за рад  у Београду и Нишу.
6.     Припреме за организовање  конференције за штампу.
7.     Разматрање и усвајање Предлога Програма НУПС-а ( у приилогу ). 
8.     Разматрање и усвајање Предлога промена Статута  НУПС-а ( у прилогу ).
9.     Разматрање Предлога да се покрене иницијатива за смањење пореза на куће и  станове у Србији.
10.  Разматрање и усвајање Предлога кандидата за чланове У.О-а и за  генералног секретара НУПС-а.
11. Разно.

Собзиром на значај,молим Вас да седници обавезно присуствујете,а у случају оправдане спречености обавестите Ацу Пантелића,на телефон  063 252 963.

 У Београду, 29.01. 2016 год.                                                   
          
         Председник У.О. 
  Проф. Др. Предраг Илић


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

СКУПШТИНА


У понедељак, 01. Фебруара 2016 године,у Београду,у улици Савска број 9 – трећи спрат, са почетком у 13 часова, одржаће се седница Скупштине Новог Удружења Пензионера Србије, за коју предлажем следећи :

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1.     Разматрање и усвајање Извештаја о досадашњим активностима НУПС-а.
2.     Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора НУПС-а (у прилогу).
3.     Информација о контактима са другим пензионерским организацијама,политичким партијама и покретима.
4.     Информација о изради сајта НУПС-а.
5.     Информација о обезбеђивању простора за рад у Београду и Нишу.
6.     Информација о организовању конференције за штампу.
7.     Разматрање и усвајање ПРОГРАМА НОВОГ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ ( материјал у прилогу ).
8.     Разматрање и усвајање промена СТАТУТА НУПС-а (материјал у прилогу).
9.     Разматрање предлога да се покрене иницијатива за смањење пореза на куће и станове у Србији.
10.   Предлагање и избор нових чланова Уравног Одбора и генералног секретара НУПС-а
11.   Разно.
 
Полазећи од важности тачака које су на дневном реду,молим Вас да сед-
ници обавезно присуствујете,а у случају оправдане спречености обавестите  Часлава Вучића на телефон 064 980 5256 .
  
 У Београду 29. 01. 2016 год.                                                                           

  
   Председница скупштине

Проф. Др. Драгица  Минић