9. 12. 2017.

BETA - NUPS: Vujović zbog uvrede penzionerima da podnese ostavku

Izvor : BETA
Novo udruženje penzionera Srbije (NUPS) ocenilo je danas da je politika vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) pogubna za penzionere i da ministar finansija Dušan Vujović treba da podnese ostavku.

Kako se navodi u saopštenju NUPS-a posle sednice Godišnje skupštine u Beogradu, ministar finansija treba da podnese ostavku zbog izjave da penzioneri "imaju pravo na penziju, ne na iznos".

"Zbog izjаve koju je ministаr Dušаn Vujović dаo juče u Skupštini Srbije, morа dа odmаh podnese ostаvku, jer je uvredio penzionere, bаš kаo i sаdаšnji direktor BIA-а novinаrke i žene", sopštio je NUPS.

Na skupštini su penzioneri istakli da traže dа im se vrаti oduzeto, obezbedi redovni porаst penzijа premа porаstu troškovа životа, poboljšа zdrаvstvenа zаštitа, proširi listа dostupnih lekovа i dа se zа bespomoćne obezbedi pomoć u kući.

"Vrаtite nаm dostojаnstvo, vrаtite nаm oduzeto i obezbedite nаm normаlаn život. Dozvolite nаm dа sа svojim, zаkonom stečenim primаnjimа, rаspolаžemo sаmi, а vi zаdržite zа sebe seniorske kаrtice koje nаm, sem popustа nа pogrebne usluge, ne pružаju ništа što već nemаmo", rekla je predsednica Skupštine NUPS-a Drаgicа Minić.

Penzioneri su iskazali odlučnost dа se zа bore za svoje ciljeve "svim zаkonskim sredstvimа, nа sudu, nа protestimа аli i nа izborimа".

Skupu su kаo gosti prisustvovаli predsednik Pokretа zа preokret Jаnko Veselinović, predstаvnici Udruženjа sindikаtа penzionerа Srbije, Ujedinjenih grаnskih sindikаtа Nezаvisnost, Udruženje vojnih beskućnikа Srbije i drugih orgаnizаcijа.

МИНИСТАР ВУЈОВИЋ ЗБОГ УВРЕДЕ ПЕНЗИОНЕРА МОРА ДА ПОДНЕСЕ ОСТАВКУ

    

Због изјаве да пензионери „имају право на пензију, не на износ“, коју је министар финансија у Влади Србије, Душан Вујовић, дао јуче у Скупштини Србије, мора да одмах поднесе оставку, јер је увредио пензионере, баш као и садашњи директор БИА-а новинарке и жене. Ово је речено на данашњој Годишњој скупштини Новог удружења пензионера Србије (НУПС), одржаној данас у Дому синдиката у Београду. Са скупа је поручено да НУПС удружен са другим пензионерским удружењима, синдикатима и другим лево орјентисаним покретима и партијама, одлучан да се бори за враћање достојанства најстаријој популацији, али и свим другим угроженим категоријама. Истакнуто је да пензионери траже да им се врати одузето, да им се обезбеди редовни пораст пензија према порасту трошкова живота, да се пензионерима побољша здравствена заштита, прошири листа доступних лекова и да се за беспомоћне обезбеди помоћ у кући. Исказана је одлучност да се за ове циљеве боре свим законским средствима, на суду, на протестима али и на изборима, уз оне који су показали доследност у борби за права пензионера. Истакнута је погубност СНС власти по пензионере, уз навођење статистичких података о повећаној смртности услед недоступности здравственој заштити и тешким условима живота. 

     „Вратите нам достојанство, вратите нам одузето и обезбедите нам нормалан живот. Дозволите нам да са својим, законом стеченим примањима, располажемо сами, а ви задржите за себе сениорске картице, које нам, сем попуста на погребне услуге, не пружају ништа што већ немамо“ – поручила је у свом обраћању члановима Скупштине проф. др Драгица Минић, председник Скупштине НУПС-а.

      Скупу су као гости присуствовали: Јанко Веселиновић, председник Покрета за преокрет, представници Удружења синдиката пензионера Србије, Уједињених гранских синдиката Независност, Удружење војних бескућника Србије и других организација.

8. 12. 2017.

Позив медијима
Позивамо вас на Годишњу Скупштину Новог удружења пензионера Србије, која ће се одржати 9.децембра (субота) у 12,00 часова у Дому синдидака, у Плавој сали. Улаз са Трга Николе Пашића.  Медији ће моћи да присуствују уводном излагању (до 12,30)


24. 11. 2017.

N1: Udruženje: Senior kartica "neustavan trik" i deli penzionere

Udruženje: Senior kartica "neustavan trik" i deli penzionere Izvor: N1
Seniorska kartica ne donosi nikakve privilegije i deli penzionere na one koji imaju izbore i one koji ih nemaju, saopštilo je Novo udruženje penzionera Srbije (NUPS).
Nije bilo potrebno ni mesec dana da bi se penzioneri u Beogradu uverili da im seniorska kartica ne donosi nikakve privilegije i da je ona bila samo predizborni trik, koji je duboko neustavan, jer deli penzionere na one koji imaju izbore i one koji ih nemaju, saopštilo je danas Novo udruženje penzionera Srbije (NUPS).
 Sa jedne strane NUPS je kroz razgovor sa penzionerima Beograda utvrdio da nisu dobili ni jednu pogodnost, koju do sada nisu imali, osim popusta na pogreb. A sa druge strane građani Srbije su podeljeni na one koje žive u Beogradu i ostale, piše u saopštenju.
"Šta suštinski dobijaju beogradski seniori, a da to već nemaju, možda tih 15 odsto popusta za pogrebne troškove? Ako se podrazumeva i mogućnost pogađanja za 20, 25 odsto.. onda je to dobro, beogradski seniori mogu da odluče nezadovoljni popustom na smrt da od nje odustanu", navodi NUPS.

Najveći doprinos svim seniorima Srbije bio bi "poništenje diskriminatorskog i neustavnog zakona kojim se otima deo stečene imovine, sprovodi teror države nad najugroženijima i bitno utiče na povećanje smrtnosti zbog nemogućnosti kupovanja lekova", konstatuje to udruženje.
Vratiti oteto mora biti težišni zadatak aktuelne vlasti, ističe NUPS i navodi da se fiskalna konsolidacija sprovodi suzbijanjem poreskih, carinskih i akciznih utaja, rada na crno, sive ekonomije, krađa u javnim nabavkama i u javnim preduzećima, posebno električne struje, što je ukupno oko milijardu evra mesečno.

Kako je navedeno, NUPS osuđuje manipulaciju građanima Beogada i diskriminaciju građana pred Ustavom i zahteva poštovanje Ustava i osnovnih ljudskih prava i sloboda za sve, kao i hitno poništenje Zakona o privremenom uređenju načina isplata penzija i vraćanje stečenih prava i imovine.

23. 11. 2017.

Већ се показало - сениорске картице за пензионере у Београду су предизборни трик

Није било потребно ни месец дана да би се пензионери у Београду уверили да им сениорска картица не доноси никакве привилегије и да је она била само предизборни трик, који је дубоко неуставан – јер дели пензионере на оне који имају изборе и оне који их немају. Са једне стране НУПС је кроз разговор са пензионерима Београда утврдио да нису добили ни једну погодност, коју до сада нису имали, осим попуста на погреб. А са друге стране грађани Србије су подељени на оне које живе у Београду и остале.

Шта суштински добијају београдски сениори а да то већ немају, можда тих 15% попуста за погребне трошкове? Ако се подразумева и могућност погађања за 20, 25%,.. онда је то добро, београдски сениори могу да одлуче незадоцвољни попустом на смрт да од ње одустану. Због чега је смрт у другим деловима Србије скупља, где су и примања мања, а где нема локалних избора? Ако су намере власти биле искрене и добронамерне, базиране на реалним могућностима, због чега се сениорске картице дате само сениорима Београда који очекује изборе?

Да ли читава Србија треба да се пресели у Београд? Челници Београда уместо да буду пример другима у Србији у поштењу и коректности, свестан своје водеће и привилеговане позиције у Србији, дели људе по месту становања и прави уставну дискриминацију у односу на оне који су у много неповољнијем положају и живе са много мањим стандардом од грађана Београда, чиме се директно утиче и на нове поделе, анимозитете и разлике међу људима.

Највећи допринос свим сениорима Србије био би поништење дискриминаторског и неуставног закона којим се отима део стечене имовине, врши терор државе над најугроженијима и битно утиче на повећање смртности због немогућности куповања лекова. Вратити отето мора бити тежишни задатак актуелне власти, на који начин се не врши „фискална консолидација“, већ сузбијањем пореских, царинских и акцизних утаја, рада на црно, сиве економије, крађа у јавним набавкама и у ЈП, посебно електричне струје, што је укупно око милијарду евра месечно.

НУПС осуђује манипулацију грађанима Беогада и дискриминације грађана пред Уставом и захтева поштовање Устава и основних људских права и слобода за све, као и хитно поништење Закона о привременом уређењу начина исплата пензија и враћање стечених права и имовине онима којима је отета, посебно што ова неуставна мера није временски ограничена, те да се све пензије и плате редовно усклађују са растом цена на мало.

19. 11. 2017.

НУПС разговарао са пензионерима у Борчи

Руководство Новог удружења пензионера Србије разговарало је на штанду са пензионерима у Борчи.
Пружили смо пензионерима пуну информацију о свим обманама актуелног режима и ПУПС-а, који се лажно представља као заступник пензионера. Пензионери су на лицу места могли да попуне и приступницу НУПС-у. Овакве активности наставићемо и у наредном периоду и у другим деловима града, све са циљем стварања јединственог пензионерског фронта, који би се истински борио за права пензионера. И овога пута на штанду поред били су наши партнери из Покрет-а за ПРОКРЕТ .


  

8. 11. 2017.

Чланови НУПС-а разговарали са Београђанима

Чланови Новог удружења пензионера Србије данас су разговарали са Београђанима на Теразијама. На штанду су, уз чланове Новог удружења пензионера Србије, били и чланови Покрета за ПРЕОКРЕТ, са којима НУПС има споразум о сарадњи.


1. 11. 2017.

DANAS: Još jedna obmana penzionera

Novo udruženje penzionera Srbije (NUPS) smatra da “seniorska” kartica, koja se selektivno najavljuje za neke beogradske opštine, ne nudi ništa novo penzionerima i da ona predstavlja predizborni trik, u zamenu za vraćanje stečenog prava i nadoknade iznosa od više stotina hiljada dinara otetih penzionerima u prethodne tri godine.

Još jedna obmana penzionera
 Foto: N1

I pored, kako se tvrdi, “značajnog budžetskog suficita” penzionerima u Srbiji se umesto vraćanja otetog nudi jednokratna predizborna pomoć, a penzioneri se pored toga dele na one kod kojih se održavaju izbori i gde vladajuća stranka želi da zadrži pozicije i one gde nema izbora.
To predstavlja svojevrsni izborni inženjering koji je uvredljiv za penzionere, ističe NUPS.
“Seniorske kartice, osim 15 odsto na pogrebne usluge teško da nam nude nešto što već nemamo", istakla je Dragica Minić predsednik Skupštine NUPS.
NUPS poručuje vlasti da penzioneri traže ono što su teškim radom izdvajali godinama i što im je vlast otela. Penzioneri će tada sami raspoređivati svoj novac i za to nam ne treba tutor ili edukator, navodi se u saopštenju.

http://www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=360807&title=Jo%c5%a1+jedna+obmana+penzionera

НОВА СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО: НУПС - Сениорске картице су предизборни трик и још једна обмана пензионераНово удружење пензионера Србије (НУПС) сматра да  “сениорска”,картица која се селективно најављује за неке београдске општине, не нуди ништа ново пензионерима и да она представља предизборни трик, у замену за враћање стеченог права и надокнаде износа од више стотинахиљада динара отетих пензионерима у претходне три године.

 
И поред, како се тврди,  “значајног буџетског суфицита” пензионерима у Србији се уместо враћања отетог нуди једнократна предизборна помоћ, а пензионери се поред тога деле на оне код којих се одржавају избори и где владајућа странка жели да задржи позиције и оне где нема избора. То представља својеврсни изборни инжењер и нгкоји је увредљивз а пензионере.   
“Сениорске картице, осим 15% на погребне услуге тешко да нам нуде нешто што већ немамо: куповину на акцијама  (читај распродајама), бесплатнот рајно чланство за бибиотеке града Београда које имамо од 2014. ичхттп://њњњ.бгб.рс/индеџ.пхп/вдиц-з-рисни/2014-10-06-10-08-21, 30-50% попуст на улазнице у ЗОО, позоришта и биоскопе, што још увек ни богати пензионери са пензијама вишим од 50.000 динара не могу себи да приуште, попуст у апотекама (који већ имамо два пута у месецу у износуод 10-16% код свих већих апотекарских ланаца), бесплатне термине за рекреацију у базенима града Београда који такође већ неко време можемо да корисимо.” – истиче проф. др Дргагица Минић председник Скупштине НУПС-а
НУПС поручује власти да пензионери траже оно што су тешким радом и издвајали годинама и што им је власт отела. Пензионери ће тада сами распоређивати свој новац и зато нам не треба тутор или едуцатор.  
НУПС
061 7206478

http://www.nspm.rs/hronika/nups-seniorske-kartice-su-predizborni-trik-i-jos-jedna-obmana-penzionera.html

Васељенска ТВ: Још једна обмана пензионера

(Фото: Н1)
(Фото: Н1)

Београд – Ново удружење пензионера Србије (НУПС) сматра да “сениорска” картица, која се селективно најављује за неке београдске општине, не нуди ништа ново пензионерима и да она представља предизборни трик, у замену за враћање стеченог права и надокнаде износа од више стотина хиљада динара отетих пензионерима у претходне три године.
И поред, како се тврди, “значајног буџетског суфицита” пензионерима у Србији се уместо враћања отетог нуди једнократна предизборна помоћ, а пензионери се поред тога деле на оне код којих се одржавају избори и где владајућа странка жели да задржи позиције и оне где нема избора.
То представља својеврсни изборни инжењеринг који је увредљив за пензионере, истиче НУПС.
“Сениорске картице, осим 15 одсто на погребне услуге тешко да нам нуде нешто што већ немамо“, истакла је Драгица Минић председник Скупштине НУПС.
НУПС поручује власти да пензионери траже оно што су тешким радом издвајали годинама и што им је власт отела. Пензионери ће тада сами распоређивати свој новац и за то нам не треба тутор или едукатор, наводи се у саопштењу.

http://www.vaseljenska.com/drustvo/jos-jedna-obmana-penzionera/

31. 10. 2017.

СЕНИОРСКЕ КАРТИЦЕ ЈОШ ЈЕДНА ОБМАНА ПЕНЗИОНЕРА

      
Ново удружење пензионера Србије (НУПС) сматра да  “сениорска”, картица која се селективно најављује за неке београдске општине, не нуди ништа ново пензионерима и да она представља предизборни трик, у замену за враћање  стеченог права и надокнаде износа од више стотина хиљада динара отетих пензионерима у претходне три године.   

     И поред, како се тврди,  “значајног буџетског суфицита” пензионерима у Србији се уместо враћања отетог нуди једнократна предизборна помоћ, а пензионери се поред тога деле на оне код којих се одржавају избори и где владајућа странка жели да задржи позиције и оне где нема избора. То представља својеврсни изборни инжењеринг који је увредљив за пензионере.    

     “Сениорске картице, осим 15% на погребне услуге тешко да нам нуде нешто што већ немамо: куповину на акцијама  (читај распродајама), бесплатно трајно чланство за бибиотеке града Београда које имамо од 2014. http://www.bgb.rs/index.php/vdic-z-risni/2014-10-06-10-08-21, 30-50% попуста на улазнице у ЗОО, позоришта и биоскопе, што још увек ни богати пензионери са пензијама вишим од 50.000 динара не могу себи да приуште, попуст у апотекама (који већ имамо два пута у месецу у износу од 10-16% код свих већих апотекарских ланаца), бесплатне термине за рекреацију у базенима града Београда који такође већ неко време можемо да корисимо.” – истиче проф. др Дргагица Минић председник Скупштине НУПС-а.

     НУПС поручује власти да пензионери траже оно што су  тешким радом издвајали годинама и што им је власт отела. Пензионери ће тада сами распоређивати свој новац и за то нам не треба тутор или едуцатор.   

24. 10. 2017.

НУПС ЋЕ НА БЕОГРАДСКИМ ИЗБОРИМА НАСТУПИТИ СА ПОКРЕТОМ ЗА ПРЕОКРЕТНово удружење пензионера Србије (НУПС) на наредним београдским изборима наступиће са Покретом за ПРЕОКРЕТ. Руководство НУПС-а ову одлуку донело је јединствено имајући у виду досадашњу борбу ПРЕОКРЕТ-а и Јанка Веселиновића за права пензионера. Ова једина опозициона политичка организација пензионера подржава принципе које је Покрет за преокрет усвојио поводом београдских избора, а то подразумева борбу за поштене изборе, залагање за заустављање пропадања Београда и одговорност оних који су овај град довели у овакво стање.
  • „Због истрајне и искрене борбе за права пензионера подржаћемо Покрет за преокрет на наредним градским изборима и заједно учинити да на власт дођу одговорнији људи који поштују и пензионере. Не могу пензионери да преузму улогу дечијих вртића у Београду, а тренутно у Београду фали око 30.000 места у предшколским установама. Београд није омогућио да пензионери имају уредну здравствену заштиту, већ се могу лечити само они који имају новца да плате приватне лекаре. Уместо у домове здравља новац се улаже у скупе фонтане и прескупу новогодишњу расвету.“– истиче проф. др Драгица Минић, председник Скупштине НУПС-а поводом подршке Покрету за преокрет.
  • „Покрет за преокрет је истрајан у борби за права пензионера. Једини смо поднели скупштинску иницијативу за формиранје анкетног одбора који би утврдио начин трошења новца из пензионерских фондова. Тражимо да се пензије врате на претходни ниво и да се пензионерима врати новац отет за претходне три године. То је од 1.000 до 5.000 евра по пензионеру. Однос према пензионерима у Београду је неприхватљив. Нити могу да се адекватно лече, нити има довољно места у домовима за старе, а династија Кркобабић их малтретира по редовима за мизерне пензије.“– истиче проф. др Јанко Веселиновић, председник Покрета за преокрет.