21. 1. 2016.

За шта се залежемо

Основни задатак новооснованог Друштва (НУПС) су заштита права пензионера која су им гарантована Уставом и законима и побољшање њиховог материјалног и социјалног положаја у Републици Србији.
Разлог за оснивање Новог удружења пензионера Србије је то што су очекивања пензионера од постојеће партије (ПУПС), која би требала да се бави овим питањима, изневерена. Наиме, имамо утисак да се ПУПС више бави очувањем својих позиција у власти него бригом о најнезаштићенијим делом друштва - пензионерима.